Мастиленоструйни пълнители и глави

Днес е трудно да се намери фирма, чийто офис няма възможност за принтиране и копиране. Поради това купуването на мастило става важна част от работата. Презареждането на мастило е услуга, предлагана от много компании за принтиране и печат.

Ink-jet /мастилената/ технология при принтерите започва своето развитие в началото на 60те. Siemens патентоват първото мастиленоструйно устройство през 1951, което довело до появата и на първия мастилено-струен записващ апарат.

По късно през 70те IBM развиват мастилено-струйната технология. Основата и е управлението на непрекъснат поток от мастилени капки към носителя на изображението или отклоняването му във възвратен канал за рециркулация чрез прилагане на електростатично поле към предварително заредени мастилени капчици.

Siemens през 1977 произвеждат принтера PT-80 с последователен печат с което извеждат мастилено-струйната технология "капки по заявка" на пазара. Устройствата на тази технологична база изстрелват капки към носителя само при необходимост за отпечатването им. Този метод значително намалява сложността на екипировката в сравнение с технологията непрекъснат мастилено-струен поток. При тези първи принтери изстрелването на капчиците мастило се извършва от пиезо-електрически преобразуватели , които чрез механично движение създават необходимото за това налягане.

Най-популярните мастилено-струйни принтери използват последователен печат. Подобно на матричните, серийните мастилено-струйни принтери използват печатаща глава с дюзи подредени вертикално в една или повече колони. Процеса за синтез на изображението е аналогичен с този на матричните принтери.

Основните предимства на мастилено-струйните принтери са тиха работа, високо качественият цветен печат с почти фотографско качество и ниски цени на устройствата. Единственият им недостатък е скъпият консуматив или както го наричаме мастилница.

За това Дигитален Печат ЕООД Ви предлага съвместими мастилници, глави и пълнители за Вашите принтери и мултифункционални устройства на достъпни цени!

Продуктови филтри