3D Принтери

Какво е 3D принтер

За какво служи 3D принтерът

3D принтерът е машина, който изгражда три-измерни физически предмети на базата на компютърен модел чрез процес на добавяне, при който се наслагват последователно слоеве от материал. 3D принтерите се използват отдавна за промишлени цели, но през последните години голямо разпространение придобиват и персоналните (настолни) 3D принтери, които са с по-ограничени възможности, но са многократно по-евтини.

Всяко нещо, което може да бъде моделирано със софтуер за 3D моделиране, може да бъде възпроизведено с 3D принтер. Настолните 3D принтери се използват за най-различни цели, като например:

- За бързо създаване на прототипи на изделия.

- За произвеждане на играчки, предмети за бита, резервни части, хоби модели, музикални инструменти, бижута, украшения и други.

- За създаване на предмети с образователна цел в университети и училища.

- За създаване на макети.

Работата с 3D принтер е истинско забавление за хора от всички възрасти и това е една от най-важните причини те да бъдат използвани .

Продуктови филтри