Безплатна доставка

При поръчка над 100 лева

Ние доставяме безплатно всеки продукт с цена над 100.00 лева.

Тази оферта не важи за продукти с цена, по-ниска от 100 лева или са в промоция.

1. извършва безплатна доставка до адреса на Клиента при стойност на поръчката: над 100.00 (сто) лева с ДДС.

2. Стойността на доставката при поръчка под посочените в точка 1 прагове ще бъде съобщавана при всеки отделен случай на Клиента.

3. Стойността на монтажните разходи при покупка на мебели ще бъде съобщавана на Клиента при всеки отделен случай.

4. Рискът от случайното погиване/повреждане на стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със стоките, в това число разходи за тяхното съхранение, се прехвърлят върху Клиента в момента на предаване на стоките на Клиента. Извършеното предаване на Клиента се удостоверява с двустранно подписана експедиционна бележка, Приемо-предавателен протокол или друг писмен документ с равнозначно значение.

5. Плащане: Стойността на поръчката се заплаща в момента на доставката на продуктите. Този метод на плащане е достъпен както за регистрирани, така и за нерегистрирани клиенти.